MB Engineering

Řízení kvality elektrické energie

Kvalita elektrické energie představuje řadu parametrů jako jsou přepětí a podpětí v síti, fázová nesouměrnost napětí, nízký účiník, harmonické zkreslení, mikro výpadky sítě atd., které různým způsobem ovlivňují hladký provoz připojených elektrických zařízení, jejich životnost i efektivitu. Veškeré problémy odhalí důkladná analýza, kterou provádí kvalifikovaný pracovník certifikovaným zařízením.

Energy Saver

Energy Saver je zařízení, které zvyšuje kvalitu elektřiny a optimalizuje ji pro potřeby daných elektrospotřebičů. Díky této optimalizaci dochází ke zkvalitnění jednotlivých složek elektřiny a dále pak ke snížení spotřeby elektrické energie. Důsledkem je také prodloužení životnosti daných spotřebičů. Energy Savery jsou vždy navrhnuty a sestaveny na základě podrobné analýzy elektřiny v daném objektu. Každá jednotka je zkonstruována a vyrobena na míru, a přímo upravuje jednotlivé složky elektřiny tak, aby dosahovaly požadované kvality pro optimální chod elektrických zařízení.

Statický stabilizátor napětí

Chrání elektrospotřebiče proti nebezpečným změnám napětí. Zařízení, ovládané mikroprocesorem, kontroluje a ovládá napětí v síti. Díky možnosti nastavení výstupního napětí na správnou napěťovou hodnotu, chrání citlivá průmyslová zařízení a zajišťuje plynulou a stabilní dodávku bezpečné energie.
Statický stabilizátor napětí zachycuje poklesy a zvýšení napětí v řádu 0,02 vteřiny, v rozsahu napětí sítě od -60 % do +40 %, s korekcí výkyvů rychlostí 500 V/s. Součástí zařízení je ochrana proti přepětí a podpětí, přehřátí, přetížení, krátkému spojení a fázovému zlomu.

Získejte nezávaznou cenovou nabídku

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)