MB Engineering

ORC (Organic Rankine cycle)

Technologie ORC (Organic Rankine cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii. Pracuje na stejném principu jako parní turbíny, neboť mají podobný tepelný cyklus. Odlišuje se však v použití teplonosného média, v tomto případě se jedná o chladivo, které se odpařuje i při nižších teplotách, než je bod varu vody. Jednotky ORC zpracovávají teplo o nízkém až středním tepelném potenciálu, v rozsahu teplot 80 °C až 150 °C. V případě využití tepla ze spalin instalujeme dodatečný tepelný výměník.

Výbranné reference

Rumpold RCHZ s.r.o.
Pavlík ENERGO spol s.r.o.
TORO VM a.s.

Získejte nezávaznou cenovou nabídku

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)